Survival of the fittest

MoveandLearn

Lærervejledning

Survivil of the fittest<

 

Fag

Klassetrin

 

Matematik/Biologi

Udskoling

 

Læringsaspekt

 

Geometri og forståelse for naturlig selektion.

1.Vinkelmåling

2.Afstand

3.Konstruktion

4.Naturlig selektion

5.Praktisk øvelse i overlevelse

 

Matematik: Praktisk brug af måleredskaber (lineal og vinkelmåler)

Biologi: Forståelse, gennem praktiske øvelser, i den naturlige selektion.

 

Materialer

 

 

Elever:

Vinkelmåler

Elevkort med startpost (Post 0)

Lineal

Skriveredskaber

Opgaveark (1 opgave ad gangen til grupperne)

Lærer:

Orienteringskort med posterne (kontrolkort) og postkoder.

Materialer tilde enkelte poster:

-Fjender:

-Føde: Mad i form af bolde eller lign.

-Habitat: Forskellige rovdyrskort

 

Aktivitetens forløb

 

Eleverne deles op i grupper af 6.

Eleverne måler sig frem til poster ud fra et stjerneløbsprincip.

Eleverne får udleveret deres kort og en af opgaverne i klassen. Beregn posterns placering ved hjælp af vinkel og afstand fra startpunkt.

F.eks. post 1: Nord er altid op og 0o, så parallelforskyd hjælpelinje til punkt startpunkt (Post 0). Mål en vinkel på X grader og mål Y cm ud ad linjen. Dette punkt svarer til posten. Skriv postens kode, f.eks. R3, som skal bruges til kontrol.

Find koderne til posterne i gården. Kommer de frem til den rigtige postkode, vil De få en opgave i ”Biotopen” de er kommet fem til, dog vil gruppen parvis live tildelt et ”handikap”. Rammer de en forkert postkode må de tilbage i klassen og beregne om. (præcision er uhyre vigtigt!)

-To får bundet benene sammen

-To får bundet armene sammen

-To vil få taget synet.

De tre lokationer er:

-Et sted hvor de skal finde føde: Bolde gravet ned i en sandkasse

-Et sted vor de skal bygge hule til hvile i sikkerhed (parkurbanen)

-Et sted hvor de skal jage/blive jaget (boldbanen)

I elevopgaven er vinkelmål og afstand til alle tre poster, men grupperne skal have en post ad gangen, og når de har fundet posten, udført opgaven kommer de tilbage til klassen og beregner næste post og skal ud til næste opgave.

 

Man får produceret nogle kort med punkter, i denne opgave tre punkter, som man kan anvende forbinde til en 3-kant. Her kan man arbejde med størrelsesforhold, vinkler og vinkelsum, arealberegning, indd- og ud skrevne cirkler osv.

 

Efterarbejdsmuligheder

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole