Geometriske figurer

MoveandLearn

Lærervejledning

Geometriske figurer

 

Fag

Klassetrin

 

Matematik

Udskoling

 

Læringsaspekt

 

Arbejde med geometriske figurer, herunder:

-Arealberegning

-Vinkelberegning

-Størrelsesforhold

 

Materialer

 

 

Elever:

-5 figurer, spids trekant, stump trekant, 4-kant, 5-kant og en 6-kant, konstrueret på –løbskort fra skolegården.

-Elev-kort med poster.

-Linial, vinkelmåler, passer, blyant og evt. 50m målebånd.

Lærer:

-Lærerkort med postkoder.

-Kode-tolkningsskema

-Lærer printer O-kort med figurer ud til grupperne. De følger når lærerkortet printes ud.

 

 

Aktivitetens forløb

 

Man giver en gruppe en figur, hvor man kan tilgodese de svage elever ved at give dem 3-kanter, mens de stærke får 6-kanten.

Hver gruppe får et O-løbskort med poster (Ikke figurkortene). De løber ud til en post - læreren fordeler startpost til de enkelte grupper. De noterer koden og kan på kodetolkningsskemaet se hvilken opgave de skal udfører. Når opgaven er løst løber de ud til næste post (én højere end den forrige, dog post 1 efter post 6) og få en ny kode og opgave.

Opgaverne fremgår af ”Kodetolkningsskemaet”, men man kan selv ændre opgaverne efter behov.

Usikkerheds diskussioner er oplagte.

 

Variation

 

Man kan dele opgaven op, så alle får den samme figur og grupperne kommer igennem alle figurer.

Man skal gemme alle figurene til evt. efterarbejde.

Man kan udstyre eleverne med 50 meters målebånd og se om en virkelig måling giver et andet/bedre resultat, eller arbejde med problemet når en ”side” går igennem et hus!

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole