Forkort brøker

MoveandLearn

Lærervejledning

Forkort brøk

 

Fag

Klassetrin

 

Matematik

Mellemtrinnet

 

Læringsaspekt

 

-Brøkvisning

-Øvelse i at forkorte brøker

 

Materialer

 

 

Elever:

- Orienteringskort med poster

- Matematikhæfte

- Skrivegrej

Lærer:

- Orienteringskort med poster og koder

 

Aktivitetens forløb

 

Eleverne finder de 8 poster pp Elevkortet og noterer postkoderne ned på kortets ”gitter”

 

Bogstavets pladsnummer i alfabetet skal være nævneren, mens tallet på brikken er tælleren.

 

Ved hver brik, skal brøken skrives, og forkortes mest muligt.

 

Eks.

J5  5/10 (som kan forkortes). Derfor skal den forkortes til ½.

 

Variation

 

Der kan varieres ved at brøken skal generes på begge mulige måder; altså: B/7 og 7/B.

Her kan eleverne øve sig i at lave blandede tal.

 

Der kan også adderes med de fundne brøker parvis (post1 + post 2, post 3 + post 4, osv…) hvor de skal finde fællesnævner og siden forkorte

 

Endeligt er det en mulighed at bede de dygtige elever om at lægge flere eller alle brøkerne sammen.

 

Efterarbejdsmuligheder

 

Tal om, hvad der skal til for at en brøk kan forkortes. Begge tal i brøken skal kunne mødes i en fælle stabel.

 

Hvis der arbejdes med fællesnævner, kan man ligeledes fortælle eleverne genvejen til at finde en fællesnævner, nemlig ved at gange de to (eller flere) nævnere med hinanden. Tallet, der fremkommer, går begge(alle) nævnerne op i og således skal man blot finde ud af hvor mange gange.

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Frederiksberg Ny Skole

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd