Arealløb

MoveandLearn

Lærervejledning

Arealløb

 

Fag

Klassetrin

 

Matematik

Mellemtrinnet

 

Læringsaspekt

 

Træning af areal

Tegning af firkanter og andre former.

 

Materialer

 

 

Elever:

- Elevkort med poster.

- Papir, linial, blyant.

Lærer:

- Lærerkort med postkoder.

 

Aktivitetens forløb

 

Eleverne trækker eller vælger to poster. (1-10)

De finder posterne og skriver postkoderne ned. Tallene i postkoderne multiplicerer de med hianden og benævner resultatet cm2.

I klasser konstruerer de nu en firkant med samme areal.

Herefter vælger de to nye poster og henter postkoder, multiplicerer dem og får er resultat i cm2.

Denne gang skal de konstruere en trekant med et areal der svarer til deres resultat.

 

Man kan vælge kun at lave den ene figur - hvis ud fra hvad niveau man vil ligge på.

Man kan lege med størrelsesforhold og beregne arealet hvis deres tegning var 1:25.000

 

Variation

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole