Lav et Facit

MoveandLearn

Lærervejledning

Lav et facit

 

Fag

Klassetrin

 

Matematik

Indskoling

 

Læringsaspekt

 

Eleverne arbejder med talforståelse og de for eleverne kendte regnearter.

 

Materialer

 

 

Elever:

-Elevkort

-Elevopgave

-Blyant

-Papir

Lærer:

-Oversigt over ruter og postkoder

-Eks. På Elevopgave

 

 

Aktivitetens forløb

 

Der er 9 forskellige elevkort som hver er en bane med 5 poster.

Eleverne arbejder i par og skal hente de fem postkoder og løber tilbage i klassen. Tallene fra postkoderne skal bruges til at opstille et regnestykke der er sandt.

Når de har løst opgaven får de et nyt elevkort og henter 5 nye tal.

(Eleverne kan ikke nedskrive postkoderne på kortet da det går videre til andre senere)

 

Når eleverne har fuldført en udregning kan man vælge et andet tal af de fem som facit. Ved at flytte tallene i forhold til lighedstegnet vil de får er faring med fortegnsskift.

 

Variation

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole