Indskoling

Løb og lær i skolegården

MoveandLearn

FREDERIKSBERG

KOMMUNE

Lille regneopgave hvor man bruger de 4 regnearter på tal under 10.

Eleverne skal fra den poast de starter ved regne sig frem til næste post og efter 7 små regne stykker aflæse den postkode de ender ved.

Opgaven kan ikke laves af mange af gangen, så er god til en eller to der lige skal ha' lidt luft. Ellers må man sende flere hold ud i intervaller.

Fag: Matematik

Klassetrin: Indskoling

Kompetenceområde: De 4 regnearter

Lille opgave hvor eleverne "plusser" og "trækker" fra 8 gange.

Største tal i forløbet er 11!

Der er mange poster, men hver elev/gruppe skal kun bruge 8 specifikke som fremgår af opgaven.

Fag: Matematik

Klassetrin: Indskoling

Kompetenceområde: addition og subtraktion

 

En anden måde at øve tabeller på.

Eleverne sendes rundt og får øvet den lille tabel op til 10.

De overhører hinanden eller samarbejder om tabellen.

Fag: Matematik

Klassetrin: Indskoling

Kompetenceområde: Tabeller

Eleverne henter kostkoder fra fem poster. Af postkodernes tal skal de opstille et regnestykke der er sandt.

Dvs. fire tal med + eller - i mellem skal give det femte tal.

Man kan så flytte rund med talene i forhold til lighedstegnet og lære om fortegnsskift.

Fag: Matematik

Klassetrin: Indskoling

Kompetenceområde: Talforståelse og +/-

 

Fag:

Klassetrin:

Kompetenceområde:

 

Fag: Matematik

Klassetrin: Indskoling

Kompetenceområde:

QUISQUE