Orienteringsintro

MoveandLearn

Lærervejledning

Orienteringsintro

 

Fag

Klassetrin

 

Intro til orienteringskortet

Alle

 

Læringsaspekt

 

Kortlære

Signaturer

Verdenshjørner

 

Materialer

 

 

Elever:

- Orienteringskort med poster

Lærer:

- Orienteringskort med poster og postkoder

 

Aktivitetens forløb

 

Samtale om orienteringskort, signaturforklaring og Nord

 

Dette foregår bedst udenfor, hvor man kan vise signaturernes farvernes betyding

 

Herefter finder eleverne posterne, noterer koderne og kommer "hjem" til control.

 

Variation

-

Afhængig af tid til rådighed, kan man vælge at lade eleverne løbe en bane med 5, 8 eller 10 poster. Elevkortene indeholder alle 3 baner.

 

 

Efterbehandling

-

De indsamlede bogstaver kan bruges til at danne ord.

-

De indsamlede tal kan bruges til at "lave regnestykker", f.eks.ved at 2 elever laver hver deres opgaver, som de udveksler og løser

-

Eleverne kan tegne den rute, de løb fra post til post og udregne, hvor langt de løb. Kan kobineres med omregning a la "hvad nu, hvis kortets målestok havde været 1:2.500, hvor langt du så?"

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Frederiksberg Ny Skole

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd