Udskoling

Løb og lær i skolegården

MoveandLearn

FREDERIKSBERG

KOMMUNE

Eleverne skal bevæge sig rundt på en fastlagt orienteringsrute i skolegården og samle bogstaver, der kan bruges til stavning og sætningsdannelse

Fag: Dansk

Klassetrin: Udskoling

Kompetenceområde: Stavning og sætningsdannelse

 

Eleverne skal bevæge sig rundt på en fastlagt orienteringsrute i skolegården og samle bogstaver, der kan bruges til stavning og sætningsdannelse

Fag: Dansk

Klassetrin: Udskoling

Kompetenceområde: Bogstavrim og knækprosa

Eleverne skal skrive en Krimi.

Men valget af poster bestemmer hvad den skal handle om.

Person, gerningssted, våben ligger i posterne.

Læreren kan selv ændre mulighedene efter ønske.

Fag: Dansk

Klassetrin: Udskoling

Kompetenceområde: Skrivefærdigheder

 

Eleverne øver kommatering.

De løber ud til en post, skriver postkoden ned og får den "vekslet til en sætning.

De sætter kommaer i sætningen, får den godkendt og løber ud til næste post.

Fag: Dansk

Klassetrin: Udskoling

Kompetenceområde: Tegnsætning

Fag: Dansk

Klassetrin: Udskoling

Kompetenceområde: Gramatiske betegnelser

Eleverne løber ud og henter en postkode.

Koden får de oversat til en gramatisk betegnelse som de skal oversætte til dansk og lave

en sætning med hvor betegnelsen anvendes. Så ud til næste post.

a)

 

Fag: Dansk

Klassetrin: Udskoling

Kompetenceområde:

b)

 

Fag: Dansk

Klassetrin: Udskoling

Kompetenceområde: