Alliterationer

MoveandLearn

Lærervejledning

Allitterationer

 

Fag

Klassetrin

 

Dansk

Udskoling

 

Læringsaspekt

 

Eleverne skal arbejde med bogstavrim og skrive knækprosa, hvor få startbogstaver anvendes på flere efter hinanden følgende ord.

 

Materialer

 

 

Elever:

- Elvekort

- Papir/danskhæfte

- Skriveredskaber

Lærer:

- lærerkort

 

Aktivitetens forløb

 

Eleverne skal finde 4 poster og notere sig de bogstaver, der står på dem. De skal herefter skrive knækprosa med de 4 forbogstaver således at alle forbogstaverne skal bruges mindst 2 gange i træk.

 

Eks:

S4, O2, M4, F3

Seje Simon og Orla mangler mange fede fester

 

På O-kortene er der flere poster end den enkelte elver/grupper skal bruge, men i elevopgaverne fremgår det hvilke poster den enkelte elev/gruppe skal bruge. Således får de enkelte grupper forskellige bogstaver og opgaven kan bruges flere gange ved at omfordele opgaverne mellem eleverne/grupperne.

Når elevopgavern trykkes ud er der 8 forskellige opgaver som skal klippes op og dordeles.

 

Variation

 

Læreren kan efter diffenrentieringsbehov vælge at lade tallene på posterne være afgørende for det antal ord i træk et bogstav skal bruges:

Eks:

S4, O2, M4, F3

Seje Simon synger smukt og ordentligt men Mads mangler meget fornemmelse for fremtoning.

 

En anden mulighed for diffentiering er, at tallene kan angive det antal bogstaver der minimum skal være i ordene, der starter med de tilhørende bogstaver.

Eks:

S4, O2, M4, F3

Skal Sine op og male mure for far

 

Variation

 

Der kan arbejdes videre med, hvordan allitteration bruges til at forstærke udtryk og følelser og gør at budskaber nemmere trænger igennem og kan huskes. Dette bruges i særdeleshed i reklamebranchen.

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Frederiksberg Ny Skole

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd