Mellemtrin

Løb og lær i skolegården

MoveandLearn

FREDERIKSBERG

KOMMUNE

Eleverne skal bevæge sig rundt på en fastlagt orienteringsrute i skolegården og samle bogstaver, der kan bruges til stavning og sætningsdannelse

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrin

Kompetenceområde:

Øvelser i at bøje forskellige verber.

Eleverne skal mellem hvert ord ud og finde det næste ord i skolegården

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrin

Kompetenceområde: Gramatik

Øvelser i at bøje forskellige substantiver.

Eleverne skal mellem hvert ord ud og finde det næste ord i skolegården

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrin

Kompetenceområde: Gramatik

Øvelser i at bøje forskelligeadjektiver.

Eleverne skal mellem hvert ord ud og finde det næste ord i skolegården

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrin

Kompetenceområde: Gramatik

Eleverne skal skrive en lille krimi.

Men deres valg af poster bestemmer hvad den skal handle om.

Person, gerningsted, våben og motiv ligger i posterne.

Læreren kan selv ændre mulighederne efter ønske.

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrin

Kompetenceområde: Skrivefærdigheder

Eleverne øver kommatering.

De løber ud til en post, skriver postkoden ned og får den "vekslet til en sætning.

De sætter kommaer i sætningen, får den godkendt og løber ud til næste post.

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrin

Kompetenceområde: Tegnsætning

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrin

Kompetenceområde: Gramatiske betegnelser

Eleverne løber ud og henter en postkode.

Den oversættes til en gramatisk betegnelse, som de skal oversætte til dansk og lave en

sætning som hvor betegnelsen bruges

a)

 

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrin

Kompetenceområde:

b)

 

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrin

Kompetenceområde: