Gramatiske betegnelser

MoveandLearn

Lærervejledning

Løb med gramatiske betegnelser

 

Fag

Klassetrin

 

Dansk

Mellemtrinnet/Udskoling

 

Læringsaspekt

 

Træningsopgave, hvor eleverne oversætter grammatiske betegnelser. Se kodeark for overblik.

 

Materialer

 

 

Elever:

- Elevkort

- Opgaveark og blyant

Lærer:

- Lærerkort

- Kodeark

 

Aktivitetens forløb

 

1.Eleverne deles ud i grupper

2.Eleverne løber ud til forskellige startposter - læreren bestemmer hvilke. (lad grupperne starte ved forskellige

poster og så følge posterne derfra. Dog post 1 efter post 16)

3.Eleven finder posten og skriver koden ned

4.Eleven får oversat koden af læreren til en grammatisk betegnelse

5.Eleven oversætter den grammatiske betegnelse på opgavearket, og skriver en sætning som eksempel

6.Eleven løber ud til en ny sætning

 

Variation

 

1.Eleverne analyserer de færdige sætninger og sætter komma

2.Eleverne analyserer de færdige sætningers sætningsled

3.Eleverne analyserer de færdige sætningernes ordklasser

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole