Bøj verber

MoveandLearn

Lærervejledning

Bøj verber

 

Fag

Klassetrin

 

Dansk

Mellemtrinnet

 

Læringsaspekt

 

Træningsopgave med verber.

Eleverne bøjer verber i forskellige tider.

 

Materialer

 

 

Elever:

- Elevkort med poster

- Opgaveark

- Blyant

Lærer:

- Lærerkort med poster og koder

- Kodeoversættelse (på Lærervejledning)

 

Aktivitetens forløb

 

 

1.Eleverne deles i grupper

2.Eleverne bliver sendt af sted til forskellige startposter og fortsætte talrækken til næste post

3.Eleverne løber ud og finder kode

4.Eleverne løber tilbage til læreren, der oversætter koden for eleverne

5.Eleverne bøjer verberne på opgavearket.

Eleverne løber ud til én post ad gangen. Læreren kan evt. sætte en elev til at agere kodeoversætter.

 

 

1.Sæt eleverne til at danne sætninger, hvor ordene på det løste opgavekort indgår

2.Sæt eleverne til at danne sætninger, hvor ordet indgår

 

 

Variation

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole