Bøj substantiver

MoveandLearn

Lærervejledning

Bøj substantiver

 

Fag

Klassetrin

 

Dansk

Mellemtrin

 

Læringsaspekt

 

Træningsopgave med substantiver.

Eleverne får repeteret bøjning af substantiver.

 

Materialer

 

 

Elever:

- Elevark

- Kort,

- Opgaveark

- Blyant

Lærer:

- Lærerkort med poster og koder

- Nøgler

 

Aktivitetens forløb

 

1.Eleverne deles i grupper

2.Eleverne bliver sendt af sted til forskellige startposter og følger talrækken derfra ved næste post.

3.Eleverne løber ud og finder kode

4.Eleverne løber tilbage til læreren, der oversætter koden for eleverne

5.Eleverne bøjer substantivet på opgavearket og får herefter en ny kode

 

Eleverne løber ud til én post ad gangen. Læreren kan evt. sætte en elev til at agere kodeoversætter.

 

1.Sæt eleverne til at danne sætninger, hvor ordet indgår

2.Sæt eleverne til at danne sætninger i forskellige bøjningsformer

 

Variation

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole