Vokal- og konsonant forveksling

MoveandLearn

Lærervejledning

Vokal- og konsonantforveksling

 

Fag

Klassetrin

 

Dansk

Indskolingen/mellemtrinnet

 

Læringsaspekt

 

Eleverne laver stavetræning med vokal- og konsonantforveksling

 

Materialer

 

 

Elever:

- Elevkort

- Opgaveark

- Blyant

Lærer:

- Lærerkort

- Lærerark

 

Aktivitetens forløb

 

1.Eleverne bliver opdelt i grupper

2.Eleverne løber ud til forskellige startposter - læreren bestemmer hvilken

3.Når eleverne er ved posten skriver de koden ned

4.Eleverne løber tilbage til læreren og får oversat koden til et ord

5.Eleverne skriver ordet ned i opgavearket. Ordet vil indeholde mulighed for vokal- eller konsonantforveksling

6.Eleven løber videre til næste post. Posteren er valgfrie.

 

 

 

Variation

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole