Lynord 2

MoveandLearn

Lærervejledning

Lynord 2

 

Fag

Klassetrin

 

Dansk

Indskoling

 

Læringsaspekt

 

Træning af ikke lydrette ”lynord”

 

Det 120 mest anvendte danske ord. (og, nogen, der, som, også, det, den er … f.eks.)

Eleverne skal kunne danne lynord ud fra nogle bogstave de indsamler.

Denne opgave har kun ord på 3 bogstaver.

 

Eleverne arbejder sammen to og to

 

Materialer

 

 

Elever:

Lærer:

 

-Elevorienteringskort med alle poster.

-Opgavebeskrivelse

-Papir, blyant

 

-Lærerorienteringskort med poster og koder

 

Aktivitetens forløb

 

Eleverne deles op i tomandsgrupper. Hver gruppe får et Elevkort med alle poster og et opgaveark.

Grupperne skal ud og finde posterne til hvert ord, og notere bogstavet ved hver enkelt post ned.

Når det kommer hjem skal de danne ”lynord”, af de indsamlede poster.

I denne opgave er der 10 ord på 4- og 10 ord på 5 bogstaver.

Nogle poster vil gå igen.

 

Den bedste måde at organisering af forløbet er, at klippe de enkelte opgaver ud og udlevere en, men forskellige opgaver til grupperne. De må så ud og finde opgavens bogstaver, komme hjem, løse opgaven og kan så få udleveter næste opgave.

Det bliver mere overskueligt at de ikke får opgaven som den bliver printet ud.

 

Man kan nøjes med de 10 første ord som er på 4 bogstaver, eller med de sidste 10 ord som er på 5 bogstaver

Man kan nøjes med at lave færre ord …

Man kan ændre gruppesammensætningerne

Man kan samle alle bogstaverne inden man kommer hjem.

 

Variation

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole