Lynord 1

MoveandLearn

Lærervejledning

Lynord 1

 

Fag

Klassetrin

 

Dansk

Indskoling

 

Læringsaspekt

 

Træning af ikke lydrette ”lynord”

 

Det 120 mest anvendte danske ord. (og, nogen, der, som, også, det, den er … f.eks.)

Eleverne skal kunne danne lynord ud fra nogle bogstave de indsamler.

Denne opgave har kun ord på 3 bogstaver.

 

Eleverne arbejder sammen to og to

 

 

Materialer

 

 

Elever:

-Elevorienteringskort med alle poster.

-Opgavebeskrivelse

-Papir, blyant

Lærer:

-Lærerorienteringskort med poster og koder

 

Aktivitetens forløb

 

Eleverne deles op i tomandsgrupper. Hver gruppe får et Elevkort med alle poster.

Hver gruppe skal så finde posterne der skal bruges i de enkelte opgaver, notere bogstavet ved hver enkelt post ned. Så kommer de hjem og danner ordet, løber ud og tager de næste bogstaver, hvis de ikke allerede har dem.

Der er 16 ”lynord”, hvert ord fra bogstaverne fra 3 specifikke poster.

Den bedste måde ar organisere forløbet på er, at klippe elvopgaverne ud og give grupperne forskellige opgaver. Så hver gruppe skal hente tre poster, komme hjem og løse opgaven og kan få udleveret en ny opgave.

Dvs, ikke give hver gruppe hele opgaven som den kommer ud af printeren! Det vil virke uoverskueligt!

 

Eleverne kan løbe alene eller i par.

Eleverne kan samle alle bogstaver ind på en gang.

 

Variation

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole