Find manglende bogstav

MoveandLearn

Lærervejledning

Find det manglende bogstav

 

Fag

Klassetrin

 

Dansk

Indskoling

 

Læringsaspekt

 

Stavning

Ordgenkendelse

 

Materialer

 

 

Elever:

- Orienteringskort med poster

- Opgaveark

- Blyant

Lærer:

- Orienteringskort med poster og postkoder (= svarene)

 

Aktivitetens forløb

 

Opgave 1: Eleverne får udleveret et kort med 10 poster og et opgaveark med (mindst) 10 ord, hvor der mangler et eller flere bogstaver. Eleverne løber nu ud og finder den post, hvis bogstav mangler i det første ord.

 

Derefter fortsættes på samme måde med det andet ord, indtil alle bogstaver er fundet og alle ord dannet.

 

Opgave 2: Eleverne danner nye ord af de bogstaver, de har fundet ved posterne

 

Opgave 3: Er identisk med opgave 1, bortset fra, at der nu mangler 2 bogstaver i ordene

 

Variation

-

Kan varieres i det uendelige med samme poster, men nye ord

-

Hvis klassen har god tid, kan man uddele et ord af gangen, så eleven løber ud, henter det første bogstav, løber hjem til klassen, henter det næste ord og fortsætter så fremdeles

-

Antallet af bogstaver, der skal findes, kan varieres efter niveau.

 

Efterbehandling

-

Man kan give eleverne en ekstra konsonant og derefter bede dem danne så mange nye ord som muligt med den givne konsonant som første bogstav.

-

Samme med vokaler.

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Frederiksberg Ny Skole

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd