En lille historie

MoveandLearn

Lærervejledning

En lille historie

 

Fag

Klassetrin

 

Dansk

Indskoling

 

Læringsaspekt

 

Sætningsopbygning

Opbygning af en historie

 

Materialer

 

 

Elever:

- Orienteringskort med poster

- Opgaveark

- Blyant

Lærer:

- Orienteringskort med poster og postkoder (= svarene)

 

Aktivitetens forløb

 

Eleverne skal finde posterne, en af gangen, som er på kortet.

De skal notere sig koderne ved posterne, og komme tilbage til klasselokalet og finde ud af hvilket ord de skal bruge i sætningen.

 

Herefter løber ud efter næste post.

 

- Eleverne kan hente alle poster inden der arbejdes med historien

- Hvis klassen har god tid, kan man hente en post, løse opgave, hente ny post, løse opgave osv.

- Endelig kan man bygge videre på historien .........

 

Variation

 

Download (klik relevant knap)

 

 

Søndermarkskolen

Tre Falke Skolen

Lindevangsskolen

Ny Hollænderskolen

Skolen på la Cours Vej

Skolen på Nyelandsvej

Skolen ved Bülowsvej

Skolen ved Duevej

Skolen ved Nordens Plads

Skolen ved Søerne - Nord

Skolen ved Søerne - Syd

Frederiksberg Ny Skole